CON-FRONT: OPROEP AAN ARTIESTEN

A. Het project

CON-FRONT is een gloednieuw internationaal en multidisciplinair project in het kader van de culturele herdenking van de Grote Oorlog. Het wordt ondersteund door het programma Creative Europe binnen het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. Het partnerschap verkent nieuwe manieren van herdenken, door de specifieke expertise in de werelden van eigentijdse muziek en erfgoed samen te brengen en het verleden met het heden te contrasteren.

CON-FRONT wil ons met een unieke samenwerking tussen muzieklocaties en erfgoedpartners bewust maken van de gedeelde erfenis die de Eerste Wereldoorlog Europa nalaat. De samenwerking strekt zich uit van België en Frankrijk over Slovenië tot de Republiek Macedonië en verbindt zo een groot deel van de verschillende fronten waar tijdens de Eerste Wereldoorlog werd gevochten.

De Grote Oorlog was het eerste militaire conflict op wereldniveau in de geschiedenis van de mensheid. De afloop ervan bepaalde het landschap, de economie, de identiteit en de demografie van het Europese vasteland. Hij ontwortelde miljoenen Europeanen en ontketende de eerste massale vluchtelingencrisis in Europa. Daarvan zouden er door latere oorlogen nog verschillende volgen. Om inzicht te krijgen in de uitdagingen waar Europa vandaag voor staat, is het essentieel dat we het verleden begrijpen.

De opvallendste productie van CON-FRONT wordt de creatie van een multidisciplinair werk (60 minuten muziek en beelden) door een groep jonge internationale kunstenaars (pop- en rockmuzikanten en audiovisuele kunstenaars). Na de creatie volgen een Europese tour en een documentaire over de grenzen heen waarin het hele proces wordt vastgelegd. Het hedendaagse muzikale en visuele werk wordt onder leiding van een regisseur gecreëerd tijdens vijf residenties op de deelnemende locaties, waar een internationale en historische omkadering wordt voorzien.

CON-FRONT zal maximaal twee Belgische kunstenaars contracteren om deel te nemen aan zowel de creatie als de tour: één hedendaagse muzikant (pop/rock/jazz/wereldmuziek/enz.) en één audiovisueel kunstenaar. Alle informatie over de oproepen vindt u hier.

De partners van CON-FRONT zijn Le Grand Mix (Tourcoing – FR), 4AD (Diksmuide – BE), Walk of Peace Foundation (Kobarid – SI) en MKC (Skopje, MK). Ze worden gesteund door een brede waaier aan culturele en erfgoedpartners in de vier deelnemende landen.

B. Informatie over de oproep aan individuele muzikanten

Criteria:

 • Leeftijd: 18 tot 30 jaar
 • Actief in niet-klassieke genres (pop, rock, hiphop, wereldmuziek, jazz, elektronische muziek enz.)
 • Soloartiest of lid van een band
 • Geen diploma in de muziek nodig
 • Deelname aan minstens 1 professioneel album
 • Semiprofessioneel of professioneel
 • Gevorderde kennis van het Engels
 • Openstaan om te werken a.d.h.v. multidisciplinaire methoden en improvisatie
 • In staat zijn om in een groep te werken en te functioneren
 • Openstaan voor de historische en sociale dimensies van het CON-FRONT-project
 • Beschikbaar tijdens de volgende perioden:

2018:

Tweede helft oktober (internationale residentie in België – 5 opeenvolgende dagen)

Tweede helft november (internationale residentie in Slovenië – 5 opeenvolgende dagen)

2019:

Februari/maart (internationale residentie in de Republiek Macedonië – 5 opeenvolgende dagen)

Mei/juni (internationale residentie in Frankrijk – 5 opeenvolgende dagen)

Juni (internationale residentie in België of Frankrijk – 5 opeenvolgende dagen)

Oktober-november (internationale tour door de 4 deelnemende landen – 14 opeenvolgende dagen)

 • CON-FRONT verwacht van zijn kunstenaars dat ze deelnemen aan alle residenties en tourdata

 In ruil krijgt u:

 • Een billijke verloning voor de creatie en liveoptredens
 • Vergoeding van alle reis-, verplaatsings- en verblijfskosten
 • Deelname aan een project met een grootschalige internationale reikwijdte

 Stuur ons:

 • Uw cv
 • Een motivatiebrief
 • Een digitale portfolio (bands, solowerk of andere projecten): YouTube, Bandcamp of WeTransfer

 Inschrijvingen kunnen worden gezonden naar info@4ad.be tot uiterlijk 31 augustus 2018.

C. Informatie over de oproep aan audiovisuele kunstenaars:

Criteria:

 • Leeftijd: 18 tot 30 jaar
 • Artistiek profiel: audiovisuele kunsten, videokunst, vj of animatie
 • Student of professional
 • Gevorderde kennis van het Engels
 • Openstaan om te werken a.d.h.v. multidisciplinaire methoden en improvisatie
 • Affiniteit met niet-klassieke muziek (pop, rock, hiphop, jazz, elektronische muziek enz.)
 • In staat zijn om in een groep te werken en te functioneren
 • Openstaan voor de historische en sociale dimensies van het CON-FRONT-project
 • Beschikbaar tijdens de volgende perioden:

2018:

Tweede helft oktober (internationale residentie in België – 5 opeenvolgende dagen)

Tweede helft november (internationale residentie in Slovenië – 5 opeenvolgende dagen)

2019:

Februari/maart (internationale residentie in de Republiek Macedonië – 5 opeenvolgende dagen)

Mei/juni (internationale residentie in Frankrijk – 5 opeenvolgende dagen)

Juni (internationale residentie in België of Frankrijk – 5 opeenvolgende dagen)

Oktober-november (internationale tour door de 4 deelnemende landen – 14 opeenvolgende dagen)

 • CON-FRONT verwacht van zijn kunstenaars dat ze deelnemen aan alle residenties en tourdata

In ruil krijgt u:

 • Een billijke verloning voor de creatie en liveoptredens
 • Vergoeding van alle reis-, verplaatsings- en verblijfskosten
 • Deelname aan een project met een grootschalige internationale reikwijdte

 Stuur ons:

 • Uw cv
 • Een motivatiebrief
 • Een digitale portfolio met actieve links (of via WeTransfer)

 Inschrijvingen kunnen worden gezonden naar info@4ad.be tot uiterlijk 31 augustus 2018.

CON-FRONT:

Contemporary cultural
commemoration of the Great War

CON-FRONT CALL FOR ARTISTS

A. project

CON-FRONT is a brand new international and multidisciplinary project on the cultural commemoration of the Great War. The project is supported in the Creative Europe programme within the European Year of Cultural Heritage 2018. The partnership will examine new ways of commemoration, accumulating the specific expertise of both contemporary music and heritage sectors while confronting past with present.

CON-FRONT wants to raise awareness on the common European legacy of the First World War through a unique international cooperation between music venues and heritage partners. The partnership spreads from Belgium, France, Slovenia to the Former Yugoslav Republic of Macedonia, connecting a large part of the different historical continental war fronts.

The Great War was the first military conflict in human history on a global scale. Its outcome defined the landscape, economy, identity and demographics of continental Europe. Moreover the First World War uprooted millions of European civilians, creating the first massive European refugee crisis ever. War migration has repeated itself over and over during the last 100 years. A better comprehension of the past is essential to understand the present challenges Europe is facing.

CON-FRONTs most visible output is a multidisciplinary creation (60 minutes of music and visuals) of a group of young international artists (pop and rock musicians and visual artists), completed by a European tour and a cross-border documentary capturing the whole process. The contemporary music and visual creation will be guided by a director and produced in five international and historically nurtured residencies in the participating venues.

CON-FRONT will engage a max. of two Belgian artists to participate in both the creation and the tour: one contemporary musician (pop/rock/jazz/world/etc.) and one visual artist. Please find all details on the calls here.

The CON-FRONT partners are Le Grand Mix (Tourcoing – FR), 4AD (Diksmuide – BE), Walk of Peace Foundation (Kobarid – SI) and MKC (Skopje, MK). They are supported by a wide range of cultural and heritage partners in the four participating countries.

B. Details call for individual musicians

Criteria:

 • Age: 18 to 30 years
 • Operating in non-classical genres (pop, rock, hip hop, world, jazz, electronica, etc.)
 • Solo or member of a band
 • No need for a music degree
 • Participation in at least 1 professional album release
 • Semi-professional or professional
 • Advanced level of English
 • Open to work according to multidisciplinary and improvisational methods
 • Able to work and function in a collective
 • Open to the historical and social dimensions of the CON-FRONT project
 • Available in the following periods:

2018:

October (international residency in Belgium – 5 following days)

November (international residency in Slovenia – 5 following days)

2019:

February/March (international residency in The Republic of Macedonia – 5 following days)

May/June (international residency in France – 5 following days)

June (international residency in Belgium or France – 5 following days)

October-November (international tour through the 4 participating countries – 14 following days)

 • CON-FRONT expects its artists to engage in all five residencies and on all tour dates

 

In return you will receive:

 • A fair remuneration for the creation and live performances
 • All travel, food and accommodation expenses covered
 • Participation in a project with a wide international reach

 Please send us:

 • Your CV
 • A motivation letter
 • A digital portfolio (bands, solo-work or other projects): youtube, bandcamp or wetransfer

 

Applications can be sent to info@4ad.be before August 31 2018.

 

C. Details call for visual artists:

Criteria:

 • Age: 18 to 30 years
 • Artistic profile: visual arts, video art, VJ or animation
 • Student or professionally active
 • Advanced level of English
 • Open to work according to multidisciplinary and improvisational methods
 • Affinity with non-classical music (pop, rock, hip hop, jazz, electronica, etc.)
 • Able to work and function in a collective
 • Open to the historical and social dimensions of the CON-FRONT project
 • Available in the following periods:

2018:

Second half of October (international residency in Belgium – 5 following days)

Second half of November (international residency in Slovenia – 5 following days)

2019:

February/March (international residency in The Republic of Macedonia – 5 following days)

May/June (international residency in France – 5 following days)

June (international residency in Belgium or France – 5 following days)

October-November (international tour through the 4 participating countries – 14 following days)

 • CON-FRONT expects its artists to engage in all five residencies and on all tour dates

 

In return you will receive:

 • A fair remuneration for the creation and live performances
 • All travel, food and accommodation expenses covered
 • Participation in a project with a wide international reach

 

Please send us:

 • Your CV
 • A motivation letter
 • A digital portfolio with active links (or WeTransfer)

 Applications can be sent to info@4ad.be before August 31 2018.

CON-FRONT:

Contemporary cultural
commemoration of the Great War