Moment

deel een rit op carpool.be

za 08.07.2017 - zo 20.08.2017

| ► deuren open: 14:00 uur / MOMENT begint om 14 u. tot 18 u. op za en zo | ► | ► |

tentoonstelling @ Oude limonadefabriek

Moment

“Moment” handelt over tijd, over herhaling, over ritme en rimpels. Het gebeurt vooral nu, maar tegelijkertijd ook in het verleden. Het is een gevoel van déjà vu bij een fragment dat nog geen toekomst heeft en waarbij je in de toekomst hetzelfde gevoel misschien opnieuw beleeft. Het gaat over het bewust beleven maar ook over soms te vlug willen vergeten. Het gaat over hoe alles steeds vlugger evolueert, maar tegelijk ook oneindig lang kan stilstaan … Het gaat over een detail in een stroom, bijna onmerkbaar maar tegelijk alles bepalend.

Stad Onderstroom landt met de expo “Moment” opnieuw in een vertrouwde omgeving. Ondanks de verstreken jaren bleef de tijd binnen de site van de limonadefabriek als het ware stil staan. De context staat nog steeds symbool voor de onmacht tegenover een algemene tijdsgeest en de menselijke drang om te begraven en verder te gaan … Of hoe het verleden ons soms inhaalt, maar uiteindelijk toch het onderspit moet delven. In 2009 werd met de expo “Afscheid/Afbraak” de site artistiek en ritueel toegedekt, maar in 2017 bleek er nog een opstandige ademrest door de ruwbouw te zweven.

Onder de vleugels van Stad Onderstroom brengt curator Peter Defurne dit jaar opnieuw een twaalftal kunstenaars samen om rond het centraal gegeven “Moment” werk te presenteren.  Er wordt in situ gecreëerd, of vanuit de thematiek, de infrastructuur, de actualiteit of de historiek, wordt bestaand werk aan de locatie verbonden. Enkele kunstenaars zoals Peter Simoen, Saskja Snauwaert  en Christoph Denys zijn opgevist uit vorige edities, ze worden ook deze keer aangevuld met jong talent.

Naast tijd en beleving van tijd is ook het woord en de connotatie belangrijk. Van “Moment” vloei je zo vlug naar “Mo-nu-ment” waardoor je iets belangrijk een vaste plaats geeft in de tijd. Van “Monument” ga je vlot over naar “Mo-nu-men-taal”, waardoor de kunstenaars deze editie uitgedaagd worden om met schaal en verhouding te spelen. In het woord “Monumentaal” zit natuurlijk ook het woord “Taal”, waardoor schriftuur en bewoording een extra dimensie geven aan artistieke verbeelding …

Met werken van:

Nick Vandersyppe
Saskja Snauwaert
Peter Van Ammel
Alexander Bossuyt
Christophe Denys
Peter Defurne
Tiemke Gauderis
Peter Simoen
Kristof Santy
Thomas Eggermont
Karel Noyez
David Bruneel

Praktisch:
Oude limonadefabriek | Kleine Dijk 33  | Diksmuide
Gratis toegankelijk voor publiek van 8 juli tot 20 augustus elke zaterdag en zondag  van 14 tot 18 uur.