STROOM/LIJN

deel een rit op carpool.be

za 07.07.2018 - zo 26.08.2018

| ► deuren open: 14:00 uur / de expo begint om 14:00 (elke zaterdag en zondag) | ► | ► |

tentoonstelling @ Broederschool Diksmuide

STROOM/LIJN

Onder de vleugels van Stad Onderstroom brengt curator Peter Defurne dit jaar opnieuw een zestiental kunstenaars samen om tijdens deze editie rond het centraal gegeven STROOM/LIJN werk te presenteren.  Er wordt in situ gecreëerd, of vanuit de thematiek, de infrastructuur, de actualiteit of de historiek, wordt bestaand werk aan de locatie verbonden.

Deelnemende kunstenaars: Saskja SnauwaertChristophe DenysPeter Simoen, Tiemke Gauderis, Rik Delrue, Diederick Nuytens, Sven Verhaeghe, Jolijn Baeckelandt, Ann Sophie Deproost, Donacienne Wittewrongel, Jill Vandorpe, Tom van Ryckeghem, Simon Barroo, Matthieu Lobelle, Peter Defurne en Nienke Baeckelandt

Er zal zeer divers hedendaags werk te zien zijn, met naast schilderijen, sculpturen, grafisch werk en foto’s ook installaties, performances en artistieke experimenten.

De expo STROOM/LIJN in het kader van Stad Onderstroom 2018 handelt over de drang van de mens om alles te beheersen, over afbakening en grenzen, over ritme en rimpels. Over de natuur en z’n grootste vijand …

Het gaat over het bewust beleven maar ook over soms te vlug voorbijgaan aan de essentie. Het gaat over hoe alles menselijk steeds sneller evolueert, maar tegelijk de natuur ook oneindig lang stil kan staan … Het gaat over het zetten, respecteren of net overschrijden van een lijn, het gaat over een detail in een stroom, bijna onmerkbaar maar tegelijk alles bepalend.

Het gaat over het punt waarop natuurlijke stabiliteit of evenwicht kan omslaan in chaos of rampspoed, waarbij het vroegere voorgoed verdwijnt en  het heden met een cruciale ingreep opnieuw moet vormgegeven worden.

Stad Onderstroom landt deze editie met de expo STROOM/LIJN opnieuw in een uitdagende omgeving. Ondanks de verstreken jaren bleef de tijd binnen de site van de Broederschool als het ware stilstaan. De context staat nog steeds symbool voor de onmacht tegenover een algemene tijdsgeest, de menselijke drang om te verlaten en verder te gaan … en de drang van de natuur om terug te veroveren, in te palmen, eigen te maken, om uiteindelijk toch opnieuw het onderspit te moeten delven.

Ook het project We are Water van kunstenaar Sven Verhaeghe wordt in de expo geïntegreerd.

In het artistiek project We are Water gaat kunstenaar en filmmaker Sven Verhaeghe op zoek naar de identiteit van de IJzer- en Handzamevallei en haar bewoners. Isara, Songs of the valley wordt een audiovisueel getijdenboek waarin de seizoenen, tradities, rituelen en herinneringen aan bod komen.

Tijdens deze editie komt ook het ecologische, het herwerkbare en het inventieve aan bod. Naast de presentatie van sterk hedendaags werk is er dit jaar ook ruimte voor gegidste nocturnes, muzikale interventies, culinaire hoogdagen en vooral veel fijne ontmoetingen.

De Broederschool is met STROOML/LIJN deze zomer gedurende twee maand een artistiek rustpunt, een smeltpunt van invloeden, een ontmoetingsplaats voor zoekende zielen. We nodigen iedereen uit om op ontdekking te gaan in deze artistieke oase en tijdelijke vrijplaats.

Praktisch:
De expo is doorlopend geopend van 7 juli tot en met 26 augustus 2018 op zaterdag- en zondagnamiddag  van 14 u. – 18 u. Gratis toegankelijk.
Locatie: oude Broederschool (Oostendestraat 9, 8600 Diksmuide)