Viet Bleu + Woordfront

deel een rit op carpool.be

za 18.04.2015

| ► deuren open: 14:30 uur / begint om | ► | ► |

Viet Bleu
(be)

‘Viet Bleu’ is een monoloog van Catherine Vuylsteke, geregisseerd door Raven Rüell. Een jonge Vietnamese keert met de urne van haar vader uit Europa terug naar zijn geboorteland. Ze vertelt over zijn oorlog, zijn verlies en vlucht. En over een nieuw begin dat er geen was. Al werd de jonge vrouw onder een andere hemel geboren, toch heeft zijn oorlog ook haar getekend. Maar hier en nu wil ze los.

Woordfront
(be)

Honderd jaar na de eerste gasaanvallen van WO I marcheren 4.600 mensen, het aantal slachtoffers van die aanvallen, langs 4 verschillende routes naar het marktplein van Tielt. Iedere groep verwoordt een emotie en scandeert haar eigen verhaal. Ze worden bijgestaan door een koor en orkest. Als de vier groepen samenkomen, ontstaat er een nieuw front, een Woordfront, tegenover het helse oorlogslawaai.

Op tekst van Saskia Decoster en muziek van Inne Eysermans (Amatorski).