Expo Onbelast

deel een rit op carpool.be

zo 10.07.2022 - zo 21.08.2022

| ► deuren open: 14:00 - 18:00 uur / begint om elke zaterdag en zondag om14:00 | ► | ► Staand evenement |

tentoonstelling @ Oud Financiengebouw

Sinds 2001 vormt Stad Onderstroom een prikkelende mix van gratis culturele activiteiten op unieke locaties: concerten, openluchtfilms, exposities en eetcultuur. Voor Stad Onderstroom 2022 bundelt Muziekclub 4AD de krachten met De Diksmuidse Filmclub, Restaurant Water&Vuur en Curatoren Peter Defurne en Christophe Denys. Deze zomer strijkt Stad Onderstroom neer in het voormalige Financiëngebouw (Woumenweg/Pluimstraat).

Expo Onbelast

Onder de vleugels van Stad Onderstroom brengen curatoren Peter Defurne en Christophe Denys dit jaar opnieuw een groep kunstenaars samen die rond dit centraal gegeven uitgedaagd worden en werk presenteren. Op locatie gecreëerd, of van uit de thematiek, de infrastructuur of de historiek, op een relevante manier gepresenteerd. ONBELAST is deze zomer opnieuw voor 2 maanden een artistiek vluchtpunt, een smeltkroes van invloeden, een ontmoetingsplaats voor zoekende maar veelal gelijkgestemde zielen.
Naast de presentatie van sterk hedendaags werk is er dit jaar ook weer ruimte voor gegidste nocturnes, muzikale interventies, culinaire hoogdagen en vooral veel fijne ontmoetingen.

Onbelast gaat over de drang van de mens om alles te beheersen, over oplijsten en berekenen, over afbakening en grenzen, over regels, ritme en rimpels. Over onze natuur, onze drijfveer, onze dromen, onze (on)schuld… Het gaat over hoe alles menselijk ook soms gewoon een vorm van administratie is.

Het gaat over het  afdwingen, uitzetten, respecteren of net overschrijden van een kader, het gaat over een detail in een levensloop, soms onmerkbaar maar soms ook alles bepalend.

Het gaat ook over het punt waarop traditie, stabiliteit of evenwicht, kan omslaan in chaos, noodlot of wanhoop, waar bij het zekere onzeker wordt en wat men verworven of bereikt heeft ook terug verloren wordt. Onbelast gaat ergens ook over tijdsgeest, over routine, over ruis en reactie. Het gaat over het bewust beleven maar ook over soms te vlug willen vergeten.
Oplijsten, opleggen, onderwerpen, afrekenen, uitbalanceren… is van alle tijden. Ontvluchten, ontwijken, ontduiken…en ergens onderdak, shelter of asiel zoeken evenzeer. Zowel fysiek, economisch of mentaal. Het blijft smeulen in het DNA van de oorspronkelijk bezitterige mens. Onbelast zijn kan misschien enkel in een virtuele oase, een anonieme plek, een tijdelijke vrijplaats. Ook het woord en de connotatie zijn belangrijk. Onbelast betekent ook dat iets of iemand belast kan zijn, waardoor je de draaglijkheid van het bestaan of zelfs de essentie van het zijn in twijfel kunt trekken. Uiteindelijk is misschien niets of niemand onbelast.

Het Financiëngebouw staat in deze context vooral voor bureaucratie en hokjesdenken ten top en kan symbool staan voor verduisterde luxe of verdoezeld avontuur, maar heeft soms ook een eenzame, anonieme of onzedige schemerkant… Vanuit het verleden of direct gepuurd uit de actualiteit inspireert het gegeven ook zonder toegevoegde waarde. De geschiedenis leert ons veel, maar soms ook zeer weinig… en Vlaanderen blijft voor velen een grote voordeur naar een waaier van achterpoortjes.

Stad Onderstroom landt met de expo ONBELAST opnieuw in een minder vertrouwde omgeving. Ondanks de verstreken jaren bleef de tijd binnen de site van de ‘belastingskantoren’ als het ware stil staan. De context staat nog steeds symbool voor de overheid die gewichtig op de schouders leunt, controleert en regiseert, tegenover een algemene tijdsgeest, en de menselijke drang om te begraven te verdoezelen te ontwijken… en verder te gaan.

Deelnemende kunstenaars:

 1. Bossuyt Alexander
 2. Defurne Peter
 3. Denys Christophe
 4. Gelper Johan
 5. Jadot en Barbier
 6. Overbergh Hilde
 7. Renneboog Lucy
 8. Simoen Peter
 9. Snauwaert Saskja
 10. Tanghe Flore
 11. Van Ammel Peter
 12. Vandendriessche Herbert
 13. Vandermassen Cory
 14. Vanderschoot Alice
 15. Vandorpe Leen